İletişim:0507 201 80 39
Yeni web sitemizi ziyaret etmek için tıklayınız.www.yrtcelik.com.tr

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PORTAT?F ?EL?K TR?BüNLER
  MARKALA?TIK  
1. Dereceden deprem b?lgesine ve q=135,00 Kg/m2 kar yüküne g?re hesaplanm??t?r.
D??eme yükü olarak 500,00 Kg/m2 hareketli yük al?nm??t?r.
32 Y?ld?r Portatif ?elik Tribün yapmaktay?z…
Portatif ?elik Tribünleri geli?tirerek bir sekt?r haline getirdik
Bu süre i?erisinde yurti?inde ve yurtd???nda yakla??k 1000 yere Portatif ?elik Tribün kurduk.
Portatif ?elik Tribünlerimizin tamam? galvanizli olup ?ok uzun ?mürlüdürler. Uzun y?llar sonra dahi s?külüp ba?ka bir yere kurulabilirler.
?leriki sayfalarda, Portatif ?elik Tribünlere ait teknik ?artname, Yerle?im boyutlar?, ü? boyutlu projeleri ve di?er teknik verileri bulacaks?n?z
Tribünlerinizi isterseniz ?at?s?zda sat?n alabilirsiniz.
RES?M GALER?S?
TEKN?K ?ARTNAME
DEVAM
Visitors  : 12564
Adres: İstanbul Road 26.km
Yurt Str No:4
06980 Saray/Kazan
Ankara/Turkey
Tel:+90 312 815 50 20
Fax:+90 312 815 50 21
www.yurtcelik.com.tr
yurt@yurtcelik.com.tr